Droga Mistrzostwa

Teksty i audio, które znajdziesz na tej stronie, są owocem współpracy Jeszuy (Jezusa) oraz Jayema (Jona Marka Hammera), który działa jako medium służące przekazaniu światu niezwykłego przesłania znanego obecnie jako Droga Mistrzostwa.

„Droga Mistrzostwa” stanowi istotne pogłębienie dzieła, które – jak powiedział sam Jeszua – zapoczątkował On poprzez swój Kurs Cudów. Jej przesłanie przenosi nas ze sfery idei i polegania na logice ku „połączeniu w odczuwaniu” oraz wprowadza praktykę pracy z oddechem, pokazując co on naprawdę znaczy. W Drodze Mistrzostwa pogłębiamy również rozumienie i metodologię Przebaczenia. Jeszua dzieli się z nami swym osobistym doświadczeniem, przedstawiając przykłady ze swego życia i odsłaniając głębię wiedzy o tym jak każda dusza dorasta, doświadczając bardzo konkretnych faz rozwoju. Podaje nam On również niezwykle klarowny opis wyłaniania się szczególnego rodzaju cech, które są oznakami naszego wzrostu w Chrystusowym Umyśle.

Ciesz się bezcennym darem tych znakomitych Nauk, pozwól sobie się z nimi zaprzyjaźnić i w swym własnym życiu doświadcz rozkwitu swojej Duszy.