Spotkania indywidualne

Podczas spotkań indywidualnych używamy między innymi narzędzi Drogi Mistrzostwa, w tym Radykalnego Wglądu i Oddechu Miłości. Przede wszystkim jednak kierujemy się wewnętrznym prowadzeniem Ducha i indywidualnym wglądem, aby poluzować utożsamienie umysłu z jego własnymi myślami, uwolnić od fałszywych przekonań i pokierować wprost do serca, gdzie może nawiązać kontakt ze swoimi prawdziwym nieograniczonym Ja.

Spotkania prowadzimy razem albo Rafał prowadzi je sam. Spotkanie zazwyczaj ma formę rozmowy, w razie potrzeby zakończonej prowadzoną medytacją i/lub sesją oddechową. Jest też możliwe umówienie się tylko na sesję Oddechu Miłości.

Czas:
Czas indywidualnego spotkania: od pół godziny do 2 godzin (w zależności od Twoich potrzeb). Konkretny dzień i godzina do ustalenia. Jeśli chcesz umówić się na indywidualne spotkanie, prosimy o telefon: 600 189 916 lub email: spotkania@drogamistrzostwa.pl .

Miejsce:
Do uzgodnienia. Najczęściej u nas w mieszkaniu w Warszawie na Starych Włochach.
Możliwe jest również spotkanie poprzez skype lub rozmowa telefoniczna.

Koszt:
Do 1 godz. – 150 zł
Od 1 godz. do 2 godz. – 300 zł

Wpłaty można dokonać przed lub po spotkaniu, gotówką lub na konto:
M. Wereżyńska i R. Wereżyński s.c.
37 1140 2004 0000 3602 7830 4528
Tytuł wpłaty: usługa szkoleniowa

Jeśli potrzebujesz faktury, kliknij TUTAJ.