Radykalny Wgląd

Radykalny Wgląd to jedna z żywych praktyk Drogi Mistrzostwa oparta na oddechu, obecności, autentycznym czuciu, zadawaniu pytań oraz odkrywaniu nieświadomych przekonań umysłu i ich kwestionowaniu.

Proces ten opisany jest w Drodze Serca, a potem jeszcze głębiej w Drodze Przemiany. Radykalny Wgląd jest zarówno wiedzą, jak i sztuką. Nie tylko pokaże ci, co uwięziło cię na nieświadomym poziomie, ale również zaoferuje ci praktyczne i natychmiastowe kroki, jakie możesz podjąć w każdej chwili życia, by uzyskać dostęp do własnej mądrości i do serca.

Słowo „wgląd” oznacza „zwrócenie umysłu w kierunku samego siebie” – do swego wnętrza. Nie z osądem, lecz z poczuciem zadziwienia i ciekawości. Ego nie chce tego zrobić, ponieważ boi się, co mogłoby tam odkryć. Dlaczego? Ponieważ wierzy, że zostanie osądzone i potępione. Z drugiej strony Dusza uwielbia odkrywać i sprowadzać świadomość do tego, co umysł „nawet nie wiedział, że nie wiedział”. Tego typu wgląd w samego siebie z ciekawością i zadziwieniem jest aktem szczerej miłości do samego siebie. A jedynie Miłość uzdrawia.

Słowo „radykalny” odnosi się do odkrywania najbardziej zasadniczych źródeł problemu – uczucia lub emocji, które mogą wywoływać konflikt, bądź też przekonania, które blokuje nas przed wzrastaniem w świadomości Miłości. Radykalny Wgląd rozwija w nas zdolność dostrzegania korzeni nawyków podtrzymujących nasze egotyczne poczucie ja i przywraca nas do doświadczenia Pełni oraz prawdziwego Ja/Duszy.

Sztukę Radykalnego Wglądu poznałem poprzez Jayema na specjalnym kursie online i stosuję ją zarówno podczas spotkań grupowych, jak i indywidualnych, doświadczając niezwykłej skuteczności tego narzędzia. Jeśli chciałbyś się umówić na indywidualną sesję Radykalnego Wglądu, więcej informacji znajdziesz TUTAJ. Prawdopodobnie we wrześniu lub październiku 2020 r. poprowadzę też cykl webinarów online, na których będę uczył, jak stosować tę technikę na własne potrzeby i do pomagania innym.

Pozdrawiam z miłością,

Rafał