Aktualności

Radykalny Wgląd

Radykalny Wgląd to jedna z żywych praktyk Drogi Mistrzostwa oparta na oddechu, obecności, autentycznym czuciu, zadawaniu pytań oraz odkrywaniu nieświadomych przekonań umysłu i ich kwestionowaniu.

Proces ten opisany jest w Drodze Serca, a potem jeszcze głębiej w Drodze Przemiany. Radykalny Wgląd jest zarówno wiedzą, jak i sztuką. Nie tylko pokaże ci, co uwięziło cię na nieświadomym poziomie, ale również zaoferuje ci praktyczne i natychmiastowe kroki, jakie możesz podjąć w każdej chwili życia, by uzyskać dostęp do własnej mądrości i do serca.

Słowo „wgląd” oznacza „zwrócenie umysłu w kierunku samego siebie” – do swego wnętrza. Nie z osądem, lecz z poczuciem zadziwienia i ciekawości. Ego nie chce tego zrobić, ponieważ boi się, co mogłoby tam odkryć. Dlaczego? Ponieważ wierzy, że zostanie osądzone i potępione. Z drugiej strony Dusza uwielbia odkrywać i sprowadzać świadomość do tego, co umysł „nawet nie wiedział, że nie wiedział”. Tego typu wgląd w samego siebie z ciekawością i zadziwieniem jest aktem szczerej miłości do samego siebie. A jedynie Miłość uzdrawia.

Słowo „radykalny” odnosi się do odkrywania najbardziej zasadniczych źródeł problemu – uczucia lub emocji, które mogą wywoływać konflikt, bądź też przekonania, które blokuje nas przed wzrastaniem w świadomości Miłości. Radykalny Wgląd rozwija w nas zdolność dostrzegania korzeni nawyków podtrzymujących nasze egotyczne poczucie ja i przywraca nas do doświadczenia Pełni oraz prawdziwego Ja/Duszy.

Sztukę Radykalnego Wglądu poznałem poprzez Jayema na specjalnym kursie online i stosuję ją zarówno podczas spotkań grupowych, jak i indywidualnych, doświadczając niezwykłej skuteczności tego narzędzia. Jeśli chciałbyś się umówić na indywidualną sesję Radykalnego Wglądu, więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Jeśli chciałbyś zapisać się na Radykalny Wgląd Online – kurs online wprowadzający w zasady oraz tajniki działania i stosowania tej żywej praktyki Drogi Mistrzostwa, przejdź na stronę: https://drogamistrzostwa.pl/radykalny-wglad-nagrania-i-materialy-szkoleniowe-z-webinaru/.

Pozdrawiam z miłością,

Rafał