Żywe praktyki

Żywe praktyki to doświadczalne i głęboko transformujące praktyki, będące uzupełnieniem i pogłębieniem tego, co Jeszua przekazuje we wszystkich przekazach Drogi Mistrzoswa. Należą do nich: Aramejska Modlitwa Pańska, Błogosławieństwa, Oddech Miłości, Radykalny Wgląd oraz szczególna medytacja: W Imię.

Ze wszystkich żywych praktyki największy wpływ na naszą przemianę miał Oddech Miłości i Radykalny Wgląd. Rafał posługuje się Oddechem Miłości i Radykalnym Wglądem regularnie w swojej pracy wewnętrznej oraz podczas indywidualnych i grupowych sesji z ludźmi.

Więcej informacji na temat żywych praktyk znajdziesz TUTAJ.
Informacje o nagraniach z webinarów inspirowanych przesłaniem Drogi Mistrzostwa oraz jej żywymi praktykami znajdziesz TUTAJ.