O żywych praktykach

Żywe praktyki Drogo Mistrzostwa to doświadczalne i głęboko transformujące praktyki, które Jayem otrzymał od Jeszuy i z którymi zapoznaliśmy się podczas warsztatów z Jayemem. Niektórymi z nich dzielimy się teraz podczas webinarów online i spotkań stacjonarnych oraz sesji indywidualnych.

Do żywych praktyk należą: Aramejska Modlitwa Pańska, Błogosławieństwa, Oddech Miłości, Radykalny Wgląd oraz szczególna medytacja: W Imię.

Kilkoma z tych praktyk Jayem posługiwał się podczas spotkania w Nowych Gutach we wrześniu 2018 r. Poniżej prezentujemy link do nagrań z tego spotkania oraz tłumaczenia materiałów pomocniczych, które otrzymaliśmy.