Aktualności

Modlitwa przed Oddechem Miłości

Kilka osób pytało nas o modlitwę, jakiej używał Israel na początku praktyki Oddechu Miłości podczas warsztatów w Warszawie w dniach 30.08-1.09.2019. Nie chodzi tu oczywiście o słowa, lecz o intencję, ale modlitwa ta mogłaby brzmieć na przykład tak:

Umiłowany Duchu Święty,
Aniele Oddechu,
połącz się ze mną teraz
w świętym oddechu, który podzielamy.
Zapraszam cię…

Umiłowany Duchu,
JA NIE WIEM,
ale TY WIESZ.
Daję ten czas,
tę przestrzeń
i ten oddech,
byś mógł mi pokazać, jak uzdrawiać,
jak bardziej kochać Siebie,
jak bardziej przyzwalać
na To, Czym naprawdę jestem.

Umiłowany Duchu, będę teraz oddychał, gdy Ty oddychasz przeze mnie.

Amen.


English version of the Prayer before Love’s Breath:

Beloved Holy Spirit
Angel of the Breath
Join with me now
In this holy breath that we share
I invite you

Beloved Spirit
I DO NOT KNOW
And YOU DO
I offer this time
This space
And this breath
That you might show me how to heal
How to love more deeply
How to allow more fully
That which I truly am

Beloved Spirit I will breathe now as you breathe through me

Ahmeyn