Spotkania grupowe

Na stronie tej znajdziesz informacje o organizowanych lub prowadzonych przez nas spotkaniach, na których używamy, między innymi, praktyki Drogi Mistrzostwa:

Najbliższe wydarzenia:
Na chwilę obecną nie planujemy żadnych spotkań stacjonarnych. Organizujemy jednak warsztaty i inne spotkania w formie webinarów:

Minione wydarzenia w 2019 r.