Praktyka

Podstawy nauczania Drogi Mistrzostwa to trylogia składająca się z comiesięcznych przekazów przeznaczonych na trzy lata praktyki:

Rok pierwszy: Droga Serca (Way of the Heart)
Rok drugi: Droga Przemiany (Way of Transformation)
Rok trzeci: Droga Poznania (Way of Knowing)