Pytania i odpowiedzi

Znajdziesz tutaj pytania i odpowiedzi, które padły podczas zarejestrowanych sesji Drogi Mistrzostwa. Pochodzą one z: Wczesnych lat, Drogi Serca, Drogi Przemiany i Drogi Poznania.

Na stronie tej będziemy zamieszczać kolejne tłumaczenia Pytań i odpowiedzi.

Wczesne lata – Niebo na Ziemi – pytania i odpowiedzi:

Wczesne lata – Śmierć i zmiany na Ziemi – pytania i odpowiedzi:

Wczesne lata – Postanawiam widzieć – pytania i odpowiedzi:


Droga Serca – Lekcja 1 – pytania i odpowiedzi:

Droga Serca – Lekcja 2 – pytania i odpowiedzi:

UWAGA: Po lekcji trzeciej, czwartej i piątej Drogi Serca nie ma pytań i odpowiedzi. Zaczynają się ponownie po lekcji szóstej.

Droga Serca – Lekcja 6 – pytania i odpowiedzi:

Droga Serca – Lekcja 7 – pytania i odpowiedzi:

Droga Serca – Lekcja 8 – pytania i odpowiedzi:

Droga Serca – Lekcja 9 – pytania i odpowiedzi:

Droga Serca – Lekcja 10 – pytania i odpowiedzi:

Droga Serca – Lekcja 11 – pytania i odpowiedzi:

Droga Serca – Lekcja 12 – pytania i odpowiedzi:

Droga Przemiany – Lekcja 1 – pytania i odpowiedzi:

UWAGA: Po lekcji 2, 3, 4 i 5 Drogi Przemiany nie ma pytań i odpowiedzi. Zaczynają się ponownie po lekcji 6. Po Lekcji 8, 10 i 12 również nie ma pytań i odpowiedzi.

Droga Przemiany – Lekcja 6 – pytania i odpowiedzi:

Droga Przemiany – Lekcja 7 – pytania i odpowiedzi:

Droga Przemiany – Lekcja 9 – pytania i odpowiedzi:

Droga Przemiany – Lekcja 11 – pytania i odpowiedzi: