Aktualności

Symbolika krzyża (DS, L10, pyt 2)

Pytanie: Ostatnio swym wewnętrznym wzrokiem ujrzałem serce mego przyjaciela. Jego symbolem był piękny Krzyż Światła. Chciałbym, byś omówił symbolikę krzyża.

Odpowiedź: Jak mówiliśmy już wiele razy, oto co symbolizuje krzyż: pionowa oś symbolizuje zjednoczenie Stwórcy i Stworzenia, wieczność zstępującą w Stworzenie lub w czas. Pozioma oś reprezentuje szerzenie w obie strony, czyli w to, co obejmuje całość czasu – przeszłość i przyszłość. Plan poziomy to plan Ziemi, plan przestrzeni i czasu, plan stworzonego przejawienia. Pionowa oś reprezentuje również ścieżkę wznoszenia się lub odwracania twej uwagi od osi poziomej, po to by zyskać dostęp do przewodnictwa Pocieszyciela, Umysłu Boga Ojca/Matki. I po to, by to Światło, tę wizję, tę Prawdę sprowadzić do Serca, w którym można je szerzyć od wschodu do zachodu – by połączyć wieczność ze sprawami czasu, i w ten sposób przemienić to, co zdawało się być więzieniem czasu i przestrzeni.

Gdy więc spojrzałeś na swego przyjaciela i ujrzałeś krzyż, oznaczało to, że przyjaciel ów zaczął budzić się do świadomości tego, że tu nie chodzi o życie w nieświadomości, w którym sprawy wymiaru horyzontalnego określają, jakie będą twoje reakcje i wybory. Ale chodzi raczej o to, by w ciszy wniknąć do wnętrza, przyjąć wizję i przewodnictwo, a potem nauczyć się jak przekładać je na płaszczyzną horyzontalną.

Ten krzyż jest również symbolem Chrystusowej Świadomości, która jest dokładnie Tym Umysłem, który jest oddany i zaangażowany – ale nie w ucieczkę od stworzenia ku jakiejś bezforemnej otchłani, ale raczej w uzyskanie dostępu do Umysłu Boga, Miłości Boga i zniesienia, sprowadzenia ich na dół do umysłu – do ludzkiego umysłu, ludzkiego ciała – po to, by je poszerzyć, by tworzyć w nowy sposób… Nie w sposób przepełniony lękiem, nie w sposób skupiony na przetrwaniu, ale w sposób oparty na objawieniu, wizji i gotowości, by przyjąć doskonale nieograniczone Myśli Boga, oraz by je szerzyć.

Możesz zacząć patrzeć w ten sposób na każdego. Po prostu dostrój się do jego serca, które jest jego centrum czy też podstawowym wzorcem wibracyjnym. Po czym zapytaj:

Duchu Święty, czy przebudził się w nim Krzyż Światła? A jeśli tak, to w jakim stopniu?

I odkryjesz, że bardzo szybko możesz zacząć to widzieć. Wtedy zaś będziesz wiedział, komu poświęcić swoją energię, a komu nie. Nie z perspektywy osądu, lecz rozpoznając, że tego Krzyża nie możesz umieścić tam sam. Możesz jedynie nauczyć się rozpoznawać, czy przebudził się on w innych. I z tymi istotami będziesz chciał – jak by to ująć – tańczyć, jako ze swymi braćmi i siostrami na tej płaszczyźnie. Czy ma to dla ciebie sens?

Tak.

Copyright by Jayem
Tłumaczenie: Maria i Rafał Wereżyńscy
www.DrogaMistrzostwa.pl

Przejdź do pytania 3 Lekcji 10 Drogi serca.