Aktualności

Duch Święty a Naddusza (Droga Serca, Lekcja 8, pytanie 1)

Pytanie: W stanie podwyższonej świadomości byłem świadomy obecności, która obejmowała jednostki. Było dla mnie oczywiste, że jej zadaniem jest pokierowanie danej osoby ku odpowiednim doświadczeniom. Nie jest dla mnie jasne, czy jest ona tym, co ty nazywasz Duchem Świętym.Wydaje się, jakby była to Naddusza tej osoby. Czy mógłbyś wyjaśnić, czym jest ta obecność i czym jest Duch Święty?

Odpowiedź: Umiłowany przyjacielu, pełna odpowiedź byłaby złożona i zabrałaby ogromnie dużo twego czasu. Jest bowiem wiele niuansów w ramach doświadczenia świadomości, którą mógłbyś określić jako „wyższa świadomość”, choć ja osobiście nie rozróżniam między czymś takim, jak „wyższe” lub „niższe”. Istnieje po prostu stanbycia świadomym czegoś, i tym właśnie jest świadomość.

To, co określiłem mianem Ducha Świętego, nie jest jakąś istotą. Jest to forma energii. Wcześniej opisałem ją jako prawidłową umysłowość, co tak naprawdę oznacza, że Umysł działa w zgodzie z nieograniczonością, z Umysłem Boga. Zatem to, co jest wymagane, po prostu płynie w niezakłócony sposób za pośrednictwem przewodnictwa lub wiedzy. Duch Święty to ten aspekt czyjegoś Umysłu, który zaprawdę jest – i zawsze był – w zgodzie z Umysłem Boga. Zatem byłoby całkiem stosowne powiedzieć, że Duch Święty jest niczym twoja Naddusza. To aspekt twego własnego istnienia, który jest dany i podzielany w równym stopniu przez wszystkich. Pocieszyciel, Duch Święty, jest prawidłową umysłowością, właściwym widzeniem i przywróconą harmonią.

To, co przeżyłeś, było bardzo ważnym doświadczeniem. W żaden sposób nie ubarwiałeś tego, czego doświadczałeś. Po prostu byłeś tego świadkiem. Właściwie można powiedzieć, iż zaprawdę widziałeś, postrzegałeś i odczuwałeś to, co można by określić mianem „Nadduszy”, aspektem czyjejś duszy. Jednak w tym samym momencie to było i wciąż jest doświadczeniem obecności Ducha Świętego, tej części Ducha tej istoty, która na zawsze pozostała pełnią. Często to, co określa się mianem „przewodnictwa” – te delikatne intuicyjne „tknięcia”, owe jasne obrazy i wizje, te uczucia pojawiające się w całym ciele – wszystko to emanuje z tej części twej własnej prawidłowej umysłowości. Wydaje się, że przemawia TO do ciebie z innego miejsca tylko dlatego, że jeszcze nie w pełni pojąłeś, że TO jest bardziej tobą niż to „ja”, którym – jak sądziłeś – jesteś.

Wyższa świadomość – nie ma czegoś takiego. Istnieje jedynie pamięć i rozpoznanie tego, co jest zawsze prawdziwe. Tak, możesz się ograniczyć do tego, co określasz mianej niższej świadomości. Ale co istnieje teraz? – Świadomość, wybór oparty na wolnej woli oraz użycie nieograniczonej mocy, by generować dla siebie jakieś doświadczenie. Dla mnie to wcale nie brzmi jak coś „niższego”. To jest nieskończone. Tyle, że być może jutro dokonałbyś innego wyboru. Ale to nie oznacza, że jest to czymś „niższym”. „Niższe” i „wyższe” to osąd.

Istnieje Miłość i lęk, ale nigdy nie powiedziałem, że lęk jest „niżej”, że jest czymś „niższym” niż Miłość. To po prostu wybór. A z wyboru bierze się doświadczenie. Możesz więc przyciągnąć do siebie doświadczenie w jakiejkolwiek formie zapragniesz – takiej, która wyraża Miłość lub lęk. Ale pod każdą z nich kryje się ta sama moc wyboru – nieskończona i nieograniczona na zawsze – dana ci w wolności przez Stwórcę, który kocha cię tak bardzo, że daje ci doskonałą wolność.

Copyright by Jayem
Tłumaczenie: Maria i Rafał Wereżyńscy
www.DrogaMistrzostwa.pl

Przejdź do pytania 2 Lekcji 8 Drogi serca.