Aktualności

Egotyczne nawyki (Droga Serca, Lekcja 6, pytanie 3)

Pytanie: Jak odróżnić stare, egotyczne nawyki odczuwania od uczuć, których potrzeba doświadczyć w pełni?

Odpowiedź: Po pierwsze, najdroższy przyjacielu, czy istnieje między nimi jakaś różnica? Twoje doświadczenie zawsze przeżywasz z perspektywy teraźniejszości i w teraźniejszości. To bowiem, co się pojawia, nie należy do przeszłości; dzieje się to teraz. Czy to stary wzorzec z ego? Być może. Jeśli towarzyszy temu wrażenie zaciśnięcia, poczucie oporu, odczucie osądu siebie samego lub kogoś innego, to bądź pewien, że to, co się pojawiło, by chwilowo zawładnąć twoją uwagą, jest egotycznym wzorcem, ponieważ ego z samej jego definicji jest zaciśnięciem przed Miłością. Rezultatem tego jest utrata spokoju.

Spójrz więc na to i po prostu rozpoznaj…

Co pojawia się w tej chwili? Czy jestem chętny, by na to spojrzeć, poczuć to i to objąć?

Wtedy zaczynasz – wedle tego, jak my to postrzegamy i obserwujemy rozpoznawać…

Czy jestem chętny, by oddychać?

Oddech bowiem to Życie!

Poczuj więc, co tak naprawdę czujesz. Zaobserwuj, co jest naprawdę obecne w twym umyśle. W ten sposób wyciągasz dłonie i obejmujesz nimi to, co jest. Gdy to uczynisz, uznaj tę oto wspaniałą Prawdę:

Mogę wybrać ponownie. Zamiast tego mogę wybrać pokój.

Owo „to” nie tyle jest obrazem tego, co określiłbyś jako wspomnienie, odczucie lub coś, co się ma zadziać. „To” mówi o twym osądzie, twoim postrzeganiu tego, co się pojawia. Możesz wybrać pokój zamiast postrzegania, które okrada cię z pokoju. W tym miejscu masz nieskończoną i doskonałą moc, by dosłownie przemienić swoje życie!

Umiłowany przyjacielu, przeszłość nie istniała w żadnej chwili. Jeśli Umysł powoduje lub wywołuje obraz lub myśl, która wydaje się – w oparciu o twą własną decyzję – przypominać przeszłość, możesz być pewien, że to pojawia się w teraźniejszej chwili, a tylko tu wydarza się kreacja i doświadczenie. Zatem przeszłość może istnieć dla ciebie tylko wtedy, gdy odtworzysz ją w teraźniejszej chwili. Odtworzenie owo nie oznacza, że w umyśle nie może pojawić się obraz czy też myśl jako tak zwane wspomnienie, choć będzie to doświadczenie przeżywane w teraźniejszości. Mówimy tutaj o wytworzonym przez ciebie doświadczeniu, gdy ten sam obraz pojawił się w twym doświadczeniu w innych ramach czasowych. Twoje doświadczenie nigdy nie jest spowodowane tym, co pojawia się w polu twej świadomości. Twoje doświadczenie posłuchaj tego uważnie twoje doświadczenie to sposób, w jaki postanowiłeś zareagować w polu emocjonalnym i mentalnym na neutralne wydarzenie. Wszystkie wydarzenia są neutralne. To reakcja na nie wywołuje doświadczenie.

Gdy moje dłonie przeszywały gwoździe, to było całkowicie neutralne wydarzenie, chociaż tak przy okazji mówiąc wielu moich przyjaciół miotało się w zamęcie. To nie wydawało się być neutralne. Ale było neutralne dla mnie. Dlatego zrozum, umiłowany przyjacielu, że jakiekolwiek wydarzenie odsłoniło się w świecie twego doświadczenia, każde z nich było całkowicie neutralne, dopóki nie zareagowałeś na nie w wybrany przez siebie sposób, po to, by stworzyć doświadczenie w swym ciele emocjonalnym; po to, by stworzyć doświadczenie nauki dotyczące potencjałów w twej świadomości.

Przebaczenie, uzdrowienie, pokój i przebudzenie są równymi sobie potencjałami w twym umyśle. Są one równe, a nawet wspanialsze niż wszystko, czego doświadczyłeś do tej pory. Zatem zrozum, drogi przyjacielu: Nic nie zostało spowodowane przez cokolwiek czy kogokolwiek na zewnątrz ciebie. To, co się pojawia, jest zawsze teraźniejszym doświadczeniem. Obejmij to, spójrz na to, uznaj to za swoje, przyjmij to, poczuj to, oddychaj w tym, a następnie rozpoznaj, że jesteś wolny, by wybrać ponownie.

Oto prosta i wąska ścieżka prowadząca do Życia! A ty masz przyjaciela obecnie nie posiadającego ciała który nie chce niczego prócz tego, by być świadkiem twego prawdziwego Życia. I masz niezliczonych przyjaciół posiadających ciała, którzy podzielają to samo pragnienie.

Bądź zatem tym, czym jesteś! I żyj mocą ci podarowaną, wolnością, w której zawsze przebywasz, jako Miłość, którą jesteś!

 

Copyright by Jayem
Tłumaczenie: Maria i Rafał Wereżyńscy
www.DrogaMistrzostwa.pl

Przejdź do tekstu Lekcji 6 Drogi serca.