Aktualności

Chodź do domu – fragment Listów Jeszuy

Już w styczniu pojawi się długo oczekiwana książka pt.: Listy Jeszuy, która jest pięknym zapisem historii pierwszych kontaktów Jayema z Jeszuą. Znajdziemy w niej zarówno poruszające opisy tego, co działo się wówczas dla Jayema, jak i bezpośrednie przekazy Jeszuy. Poniżej cytujemy fragment jednego z takich przekazów z rozdziału 7 książki:

Teraz zaczynamy.

Umiłowani bracia,
chciałbym was prosić, żebyście przystanęli na chwilę
w waszym śnie,
tak bym mógł tę chwilę dzielić z wami.

Nie zgubiliście Mnie
i zapewniam,
że i Ja was nie zgubiłem.
„Podnieście kamień,
a znajdziecie Mnie tam”.
Jak długo będziecie chcieli czekać
na to, co jest nieuchronne?
Zaprawdę, Śniący przebudzi się.

Zobaczyć nowymi oczami
to przemienić świat,
który jest całkowicie twym wytworem,
ze świata ciemności
w świat Światła.

By zobaczyć nowymi oczami,
trzeba tylko, byś porzucił
te postrzeżenia,
o których już wiesz, że nie mogą działać.
Królestwa, którego szukasz,
nie można znaleźć tam, gdzie jesteś.
Jest Ono jednakże
tam, gdzie JAM JEST.
Odległość pomiędzy nami nigdy nie jest
większa od tego prostego wyboru:
uwolnić się od niepoczytalnego upierania się
przy oddzieleniu od swego Świętego Ojca.

Ja jestem Jeszua.
Jestem dla ciebie dostępny,
kiedykolwiek tylko dokonasz wyboru,
by Mnie poznać.
Nie ma w tym najmniejszej trudności,
albowiem jest to prosty wybór,
by prawdziwie być tym, kim już jesteś,
a o czym zapomniałeś.
Gdy dojdziesz do poznania Mnie,
zaświta rozpoznanie, że to, czym JAM JEST,
istnieje wszędzie
jako substancja wszystkich rzeczy.

Gdy dojdziesz do poznania Mnie,
zaświta rozpoznanie,
że już jesteś wszystkim,
co Ja przedstawiam
dla świadomości ludzkości.
Gdy dojdziesz do poznania Mnie, 
zaświta rozpoznanie,
że nie ma żadnej odległości do pokonania, 
żadnego postępu do zrobienia, żadnego błędu do skorygowania, 
za wyjątkiem jednego:
twego niepoczytalnego postrzegania siebie samego 
jako oddzielonego ode Mnie.

Jesteś podobny do bogacza,
który podróżuje z sakiewką
pełną klejnotów i złotych monet,
ciągle szukając skarbu,
będąc przekonanym, że ów gdzieś na niego czeka,
a zapominając o sakiewce,
którą ściska mocno w dłoni.

Zastanów się nad tym obrazem
i pozwól, by przemienił twe postrzeganie,
albowiem jest to bardzo wierny obraz
tego, kim postanowiłeś być.
Jesteś w pełni wolny, by dokonać tego wyboru ponownie.

Pamiętaj zawsze,
że prawda o Królestwie jest całkowicie poza
możliwościami twego świata.

Dlatego też
nie szukaj przewodnictwa w świecie,
albowiem on nie może cię poprowadzić
do tego, co znajduje się poza światem:
do Królestwa
i do skarbu, którego szukasz
we wszystkich swych tęsknotach.
Jestem zawsze z wami,
choć rzadko Mnie rozpoznajecie.
Jestem samym sercem tego, czym wy
zawsze jesteście,
choć walczycie, by temu zaprzeczyć.

Kiedy uwolnisz się od Snu
– który jest całkowicie niepoczytalny –
pozostanie jedynie
Rzeczywistość tego, kim jesteś.

Tutaj jest koniec
twej podróży.
Tutaj jest pokój.
Tutaj JAM JEST.
Chodź do domu, do Mnie.
Chodź do domu, do prawdziwego Siebie,
i świętuj ze Mną ten jeden fakt:
„Ja i Mój Ojciec Jedno jesteśmy”.

Pokój niech będzie z wami,
Moi umiłowani bracia.
Nie tak jak daje świat,
Ja wam daję.
Jednak Moje dawanie jest tylko
twym dawaniem samemu sobie.
Kiedy dokonasz wyboru, by to zaakceptować?

Amen.