Aktualności

Świadectwa z indywidualnych sesji z Yumi / Testimonials from private sessions with Yumi

Podczas warsztatów byłem zaskoczona tym, jak bardzo wciąż blokowałam sobie dostęp do pewnych ludzkich strumieni energetycznych. I oczywiście ten sam element wyłonił się podczas indywidualnej sesji po warsztatach. Yumi, ponownie stworzyłaś bezpieczną i świętą przestrzeń i pomogłaś mi jeszcze głębiej zanurzyć się w mojej Pełni. Po sesji naprawdę poczułam, że zrzuciłam z siebie brzemię, które nosiłam od początku czasu! Wow! Połączenie warsztatów z indywidualną sesją po warsztatach było dla mnie po prostu doskonałe i niezwykle pomocne. Dziękuję! M.H.
During the workshop I was dumbfounded to realize how I was still blocking myself to access a certain human energy stream… And of course, this piece was the one that came through during our private session after the workshop… You again created a safe and sacred space and helped me deepen more into my Wholeness! After the session I truly felt I let go of the burden that I’d been carrying since the beginning of time!! LOL The combination of the workshop and then the private session was just perfectly divinely helpful for me!! Thank You!!! ~ M.H.

Niedawno uczestniczyłam w trzydniowych warsztatach z Yumi, a potem w sesji indywidualnej. Yumi stwarza łagodną, miłującą i bardzo bezpieczną przestrzeń wokół tej „pracy” wewnętrznej. Dzięki temu byłam w stanie spojrzeć i poczuć głębiej, a także odkryć uczucia i emocje, które wcześniej pozostawały ukryte. Nauka i praktykowanie Oddechu Miłości bardzo mi pomogło w życiu codziennym. Czuję, że praktyka radykalnego wglądu, choć dopiero zaczynam ją rozumieć, będzie bardzo ważna w moim duchowym rozwoju. Dziękuję Ci Yumi za cudowne i nieustannie poszerzające się we mnie doświadczenie. Michele
I recently completed Yumi’s 3day workshop, as well as some one on one work with her. Yumi creates a gentle, loving and very safe space around the „work”. I found myself more willing to look and feel deeper and was able to uncover feelings and emotions that had previously remained hidden. Learning and practicing Loves Breath has been very beneficial in my daily life. The radical inquiry practice, while still in its infancy in my understanding of it, is something that I feel will be very important in my ever ongoing spiritual growth. Thank you Yumi for a wonderful and ever expanding experience. ~ Michele