• Polityka prywatności

    Polityka prywatności

    Poniższa polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób Maria Wereżyńska i Rafał Wereżyński. Spółka cywilna przetwarza dane osobowe od Użytkowników na stronie internetowej www.drogamistrzostwa.pl . W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia…