Aktualności

Channeling Chrystusowego Rodu poprzez Israela z 4.04.2020

Oto przetłumaczony z angielskiego przez Isabellę channeling Chrystusowego Rodu, który został przekazany za pośrednictwem naszego Przyjaciela i nauczyciela Drogi Mistrzostwa, Israela Elijaha Joy. Piękne przesłanie na obecne czasy:

Otwierająca Modlitwa Israela:

Umiłowany Duchu, Światło wszelkiego Stworzenia, przywołuję Cię do siebie teraz.

Pomóż mi, abym przyzwolił na wszystko, co wyłania się i pojawia w polu świadomości.

Duchu Święty, Umiłowany Aniele oddechu, nie wiem, czym jest to, co się teraz wydarza, nie wiem, czym jest to, co się teraz dzieje.

Pomóż mi teraz, w tych właśnie chwilach, pozwolić, aby moje niewiedzenie rozkwitło w Miłość.

Pomóż mi teraz zaakceptować moje niewiedzenie, tak abym puścił moją potrzebę zrozumienia dlaczego, co i jak.

Umiłowany Duchu bądź ze mną w mojej Świętej niewiedzy i pomóż mi znaleźć pokój w moim sercu, podczas gdy oddycham wraz z Tobą naszym Świętym oddechem, w doskonałym przyzwoleniu, zaufaniu i miłości,

Amen.

Przesłanie

Teraz zaczynamy.

Zaprawdę, Umiłowani Przyjaciele, cóż to był za Początek! I cóż za Początek nadal się wydarza, albowiem w Prawdzie, każdy ponowny moment jest tym Początkiem, jest tą doskonałą chwilą ofiarowaną ci przez Ojca, która zawiera w sobie potencjał  rozpoznania i bycia doskonałą ekspresją Prawdy i Światła, którymi jesteście. A zatem Teraz Zaczynamy.

Początek jest początkiem; nie troszczy się o to, co wydarzyło się chwilę wcześniej. Nie ma potrzeby, aby w jakikolwiek sposób, poprzez jakąkolwiek formę przynosić do tego początku czegokolwiek – jakiejkolwiek historii, jakiegokolwiek założenia, wspomnienia, czy jakiejkolwiek idei, jakiegokolwiek spostrzeżenia. Teraz Zaczynamy Umiłowani Przyjaciele. Teraz Zaczynamy.

A zatem, doprawdy pytam was, co chcielibyście wybrać dla siebie Teraz. Całkowicie, całkowicie, całkowicie niezależnie od przeszłości. Obecna chwila jest zaprawdę darem, który dla siebie wybierasz. I nie ma żadnych ograniczeń dla hojności Ojca; nie ma żadnego zastrzeżenia, nie ma żadnej nawet sugestii, żadnej granicy, żadnego filtra. Jest jedynie doskonała wolność, doskonała wolność wyrażania i szerszenia wszystkiego, czego najbardziej, naprawdę pragniesz. Teraz Zaczynamy. Wszystko, czego najbardziej, naprawdę pragniesz. 

Możecie zapytać: dlaczego, przynosimy wam tę wiadomość w tym momencie?

Odpowiedź, Najdrożsi, jest bardzo prosta. Wy jesteście  źródłem tego doświadczenia, jakie właśnie macie. Wewnątrz wiru Stworzenia zachodzą ruchy energii, których jak wiemy jesteście świadomi, a które nazywacie światami, i światami ponad światami na tej wspaniałej Planecie. Wiele jest w obecnym czasie poruszenia w waszej ludzkiej społeczności i jest to – a co my widzimy i wiemy – pokusą, aby zapomnieć o prostocie twojej pozycji. Pokusą, aby trzymać się kurczowo starych, nawykowych wzorców tworzenia wewnątrz pola czasu i przestrzeni. A zatem, w tym momencie proponujemy wam prostotę, nazwijmy to „zrywania” z tym, co było  przedtem. Nie jesteście  przywiązani do przeszłości. Nie jesteście przywiązani do historii. Nie jesteście przywiązani do wydarzeń, które miały miejsce cztery życia wcześniej. Jesteście wolni Teraz – Teraz Zaczynamy.

Czym jest to, czego naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę pragniecie  doświadczać? Jako wibracyjna  jakość, jako pole energii, z którego tworzycie wasze jutro, jako chwila w czasie, w której wiecie, że macie moc, aby przyciągnąć do siebie tą częstotliwość, tą esencję, to Światło, które ma potencjał i moc oświecenia całego świata.

To jest czas, aby powrócić do prostoty Prawdy. Albowiem Prawda wyzwoli wszystkie Istoty. Przyszliście na tą planetę, każdy z was, aby ucieleśnić Prawdę. Nie po to, żeby określać, rozumieć lub posiadać informację o tym, czym Prawda jest, ale po to, aby UCIELEŚNIĆ – aby otworzyć serce waszego Serca, aby przebywać w centrum waszego ciała, oddychać głęboko Światłem Ducha Świętego, które jest w każdym oddechu. Po to, aby pozwolić alchemii Światła wewnątrz waszej świadomości przypomnieć wam, co jako jedyne jest Prawdziwe, i to jest ten czas dla Prawdy w jej cudownej  prostocie. Nie jesteście oddzieleni od całego Stworzenia. Nie ma ani jednego wątku Istnienia, wątku Świadomości w całym Stworzeniu, który KIEDYKOLWIEK, choćby przez jedną nanosekundę dokonał oddzielenia, co do którego udało się wam samych siebie przekonać, że było rzeczywiste i prawdziwe.

Samo Życie przepływa przez was. Prosimy was teraz, abyście po prostu uznali, że Życie porusza się poprzez was Teraz. W prawdzie nie można temu zaprzeczyć. Życie zaś jest Bogiem, Życie to Abba, Życie to Twórcza Esencja wszystkich Stworzeń i wszystkich rzeczy, i to Życie, które przepływa poprzez ciebie teraz, przepływa przez całe Stworzenie. Jesteście Jednym. Zawsze byliście Jednym z Abba. Ojciec przepływa przez was w tej właśnie chwili. Teraz Zaczynamy.

Czego naprawdę chcecie, jeżeli nie Prawdy? Prawdą jest to, że jesteście Jednym z Ojcem Teraz – nigdy nie mogłoby być inaczej, albowiem właśnie to wasze istnienie JEST tym Jednym. Życiem samym w sobie, które was ożywia, które przez was przepływa, które daje wam świadomość i istnienie, jest Tym Jednym teraz. 

I podczas gdy ten świat – oraz światy wewnątrz niego – przechodzą przez te zalążki transformacji, niezmiernie ważnym dla ciebie jako jednostki oraz zbiorowo dla całej ludzkości jest trwanie w objęciach Prawdy. Nie jest to miejsce, z którego filozofujesz. Jest to miejsce, z którego oddychasz i czujesz. Nie jest to miejsce, z którego angażujesz się w ten świat poprzez ego, czy lęk. Jest to miejsce, z którego oddychasz i czujesz, z którego zwracasz się ku Sercu i  Błogosławisz. Błogosławisz Stworzenie, które wyłania się przed tobą. Po to, aby objąć świat w kręgu twojej miłości. Aby wciągnąć weń świat i objąć go, tak jakby był dzieckiem, o które się troszczysz, i po to by objąć ten świat w Miłości. Jest to czas, aby oddychać i czuć, w komunii ze swoją Boskością, Jako prawda. Teraz Zaczynamy.

Nie ma niczego, co przyszło z przeszłości, co mogłoby nie pozwolić, czy też zakazać ci objęcia Prawdy twojego Istnienia w tym momencie.

Wielkim złudzeniem umysłu jest powiedzenie wam, że nie możecie w tej chwili być esencją Prawdy i Chrystusa, ponieważ wydarzyło się coś, co stworzyliście w przeszłości. Odetnijmy, odetnijmy to przekonanie. Uwolnijmy świadomość od tego fałszu. Rozpuśćmy przywiązania umysłu. Poluzujmy zaciśnięcie. Albowiem ten czas domaga się waszej Obecności, waszej Obecności jako Światła, którym Jesteście i zawsze Byliście. Ten czas prosi o wasze  Serce, waszą Miłość – jako Dusza, jako Chrystus – jako Pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. I ten czas jest dostępny dla was TERAZ, Drodzy Przyjaciele Serca. To jest dostępne dla was TERAZ, ponieważ jesteście gotowi wybrać to, ponad wasze przywiązanie do idei i osądów z przeszłości.

Czy jesteście gotowi, czy naprawdę pragniecie – w tej chwili – być Światłem, które rozświetla ten świat? Aby dostroić się i otworzyć wasze Istnienie, aby otrzymać Światło waszej Duszy i waszej Prawdy bezpośrednio dostrojone do najwyższej częstotliwości świadomości, waszej Boskiej Jaźni, Abby, aby być przekaźnikiem, aby być naczyniem, instrumentem, poprzez który to wielkie Światło może penetrować ciemność tego świata. Aby pokazać waszym braciom i siostrom poprzez po prostu Bycie i oddychanie, i czucie, i przyzwalanie, i powierzanie się, i otwieranie się, otwieranie się, otwieranie się i przyjmowanie, że jest inna droga. Że to nie potrzebuje być rozumiane, przemyślane, nie potrzebuje być konstruowane w ziemskiej części umysłu, że nie ma potrzeby, aby o tym filozofować, to nie potrzebuje być planowane ani naniesione na mapę. Wystarczy po prostu, że się otworzycie i w danym momencie wybierzcie skupienie się – z jasnością i intencją -na pragnieniu ucieleśnienia Prawdy o sobie. Cokolwiek wydarzyło się w przeszłości nie jest Prawdą o tobie. Twoja Prawda jest TERAZ.

Czego naprawdę, naprawdę, naprawdę pragniesz? TERAZ Zaczynamy. TERAZ Zaczynamy ponownie.

Każdy moment ofiarowuje wam taką samą możliwość, ma taki sam potencjał. TERAZ Zaczynamy ponownie.

Uwierzcie mi, kiedy wam mówię, że możecie być doskonale przebudzeni w jednej chwili, a chwilę później doskonale uśpieni, powracając do swojego snu. Albowiem każda chwila zawiera potencjał obu tych stanów. To wasz wybór jest sednem waszego doświadczenia. Świat nie może narzucać wam częstotliwości waszego Istnienia. Przeszłość nie może narzucać wam częstotliwości waszego Istnienia – wiara, że może, jest wyborem, i TERAZ, w tej chwili, zaprawdę powiadamy wam, wybierzcie otwarcie się i przyjęcie Światła waszej Jaźni.

Królestwo Nieba jest Obecne. Jeśli nie byłoby Obecne tu i teraz, Życie nie mogłoby płynąć, bo Życie płynie jedynie dzięki Królestwu Nieba. A życie wydarza się wszędzie wokół was, czyż nie? Czyż fale oceanu nie krzyczą do was, że są pełne życia? Chmury na niebie, ptaki na drzewach śpiewają każdego ranka o swoim życiu – o pięknie swojego życia. Życie wydarza się Tutaj. To jest Królestwo Nieba. Nastał czas, aby je objąć i rozpuścić złudzenie oddzielenia, którego projekcji umysł dokonuje na To, co JEST. Na Rzeczywistość Królestwa. Teraz Zaczynamy – wybór jest prosty. Wybieram otwarcie się na Rzeczywistość Jaźni i Królestwo Nieba, które Jest przede mną, we mnie, i wokół mnie. Wybieram OTWARCIE SIĘ na Rzeczywistość mojej Jaźni jako Chrystusowej Duszy. Wybieram otwarcie się i pozwolenie, aby ta Rzeczywistość przeniknęła  formę mojego Istnienia tutaj, z Duszy do Jaźni, oraz  natchnęła mój oddech w każdej chwili Prawdy, która jest zawsze Prawdziwa – że nie jestem oddzielony. I że ten oddech, który mną oddycha jest tym oddechem, który oddycha poprzez Wszystko w Kosmosie, że ten oddech który mną oddycha, oddycha jednocześnie moimi braćmi i siostrami. Ten oddech, który mną oddycha, JEST żywym Duchem, jest samym Życiem. Tak, jak Ja Jestem, tak, jak Wy Jesteście, tak, jak My Jesteśmy. Teraz Zaczynamy. Teraz Zaczynamy Umiłowani. Kiedy ucieleśniamy tę prostą Prawdę, nie potrzebujecie niczego wymyślać lub rozumieć. Nie potrzebujecie wiedzieć, po co jest cokolwiek. Teraz Zaczynamy.

Czy chcielibyście zacząć ponownie w każdej chwili, Umiłowani Przyjaciele? Czy chcielibyście zacząć ponownie teraz? I teraz, i teraz – poprzez ten prosty proces otwierania się i zapraszania Światła Duszy jako Chrystus do form tego świata? Aby pamiętać, aby przypominać sobie, aby być Światłem w ciemności, aby oświecać wszystko. Aby być tym Światłem, które ciągle świeci, nieustannie, ponieważ wybierasz w każdej chwili  – wciąż na nowo i na nowo –  że TY TAK ORZEKASZ. To jest tym, co TY WYBRAŁEŚ. To jest tym, KIM POSTANAWIASZ BYĆ.

Zaprawdę powiadamy wam, Umiłowani Przyjaciele Serca, że wydarza się wielka zmiana. Zaprawdę powiadamy wam również, że wynik tej zmiany nie jest jeszcze w pełni zapisany. Jest wiele potencjałów, możliwości, które moglibyście nazwać osiami czasu. Wołamy do was z Serca Chrystusa, abyście ucieleśnili teraz Światło w obrębie tego wymiaru. Albowiem im więcej Światła dostanie się do spoin i gobelinów tego świata, teraz i w nadchodzących chwilach, nadchodzących dniach, nadchodzących tygodniach, miesiącach i latach, to zdecyduje to, zdecyduje to… o stopniu przyspieszenia zachodzącego na płaszczyźnie Pojednania dla całej ludzkości, dla wszystkich Istot na Ziemi i dla samej Ziemi.

Czego naprawdę chcesz?

Jak wiele energii, oddania, dyscypliny, oddechu, czasu, przekonania i intencji możesz w to wnieść?

Zaprawdę, to wam powiadamy Umiłowani Przyjaciele Serca.  Pokładajcie Ufność we Mnie, kiedy mówię wam, że kiedy otworzycie się w Prawdzie na Światło waszej Chrystusowej Duszy, to poznacie radość pośród całej ciemności. Poznacie śmiech i zabawę pośród całej powagi. Poznacie czystą, całkowitą Miłość pośród wielkiego lęku. Będziecie dokładnym przeciwieństwem wszystkiego, czym świat uwierzył, że jest i będziecie kotwicą Światła, dzięki której, świat będzie zmuszony do zmiany, poprzez moc Łaski. Zdecydujcie, którą ścieżkę wybierzecie teraz. I jeśli  wybierzecie ścieżkę lęku, to pamiętajcie Umiłowani Przyjaciele, Teraz Zaczynamy. Nic nie jest wyryte w kamieniu. Nie ma obowiązku, aby honorować wybory z przeszłości – pozwólcie, że to powtórzę – NIE MA OBOWIĄZKU, ABY HONOROWAĆ WYBORY Z PRZESZŁOŚCI. Teraz, Zaczynamy, w tej chwili, całkowicie wolni od jakichkolwiek warunków. Całkowicie wolni. Teraz.  Jesteście całkowicie wolni, Teraz, aby wybrać, czego chcecie.

A zatem, Umiłowani Przyjaciele, pozostawimy was z tym prostym przesłaniem. Kochamy Was i Jesteśmy wam wdzięczni, że podjęliście się wyzwania inkarnowania do tego świata w tym czasie. Poważamy was, poważamy was za chęć przyjęcia odpowiedzialności uzdrowienia podziałów w waszych własnych umysłach, które stworzyliście po to, aby doświadczyć oddzielenia, w czasie rozwijania się obecnego cyklu tej Planety, w którym Ona, Sama wybrała przebudzić się, odsłaniając zasłony ograniczeń, które na siebie nałożyła, aby doświadczyć tego, czego pragnęła. Chcielibyśmy podarować wam klucz, abyście włożyli go do otworu zamka w kajdanach założonych wokół waszych nadgarstków i waszych stóp oraz łańcuchów, którymi siebie spętaliście poprzez zobowiązania wobec przeszłości, która istnieje jedynie w waszych umysłach. Zrobiliście to po to, aby uczepić się wydarzeń czasu i przestrzeni, które wydarzyły się wewnątrz pola złudzeń, na tym planie Stworzenia, którym jest Rzeczywistość. Wydarzeń, które osądziliście i za które się obwiniliście. Prosimy was teraz, nie, zachęcamy was teraz, nie, błagamy was teraz, abyście UWOLNILI SAMYCH SIEBIE Z WIĘZÓW WASZYCH WŁASNYCH OSĄDÓW I WESZLI W POSIADANIE TEJ CHWILI, W STANIE JASNOŚCI I CZYSTOŚCI, LEKCEWAŻĄC ZASŁONY UROJEŃ I ZŁUDZEŃ Z WASZEJ PRZESZŁOŚCI, I WYPOWIEDZIELI TE OTO SŁOWA:

OTWIERAM SIĘ NA PRZYJĘCIE CHRYSTUSOWEJ DUSZY, JAM JEST, JA I MÓJ OJCIEC JEDNO JESTEŚMY, TERAZ, TAK JAK BYŁO ZAWSZE. I Teraz Zaczynamy, a ja wybieram, i wybieram, i wybieram, i wybieram zestrojenie się z Miłością, Bycie Obecnością tego, czym – przychodząc tutaj – miałem być. Bycie Obecnością tego, czym – przychodząc tutaj – miałem być.

Teraz Zaczynamy. I jeśli odkryjesz, że przeszłość, której się wciąż trzymasz oraz wina pojawiają się w twoim ciele, to jest to w porządku, ponieważ nie jesteś przywiązany do tego doświadczenia. Teraz Zaczynamy – ach – wybieram Miłość, Teraz. Postanawiam siebie uwolnić, postanawiam puścić moje kurczowe trzymanie się przeszłości. Postanawiam kochać, Teraz.

Pokój zatem niech będzie z tobą, Święte i Umiłowane Dziecię Boga.

Amen.