Aktualności

„Droga Poznania” i inne plany

Droga Poznania, trzecia część trylogii Drogi Mistrzostwa będzie dostępna jesienią tego roku w formie książkowej. Marek Konieczniak już przetłumaczył tę pozycję, a przez wakacje będzie ona poddana pracy redakcyjnej i korektorskiej.

Oboje z Marią poczuliśmy, żeby po skończeniu Drogi Przemiany ustąpić i nie podejmować się dalszej pracy nad Drogą Poznania. Marek skorzysta więc z pomocy innych osób przy redakcji i korekcie tej książki.

My z kolei zamierzamy dokończyć tłumaczenie jednego z dwóch tomów Wczesne lata zawierających część przekazów, które miały miejsce przed pojawieniem się Drogi Serca. Jesteśmy też otwarci na spontaniczne tłumaczenie innych channelingów Drogi Mistrzostwa powstałych poza Trylogią Drogi Serca, Drogi Przemiany i Drogi Poznania.