• Aktualności

    Nie lękaj się, zawsze jestem z tobą

    Oto krótki fragment Listów Jeszuy – książki Jayema opisującej jego pierwsze spotkania i dialogi z Jeszuą. Ale skąd mam wiedzieć, co jest rzeczywiście głosem Ducha, a nie tylko bardziej subtelnym podszeptem ego? Kiedy uwolnisz się od wszelkiej myśli o tym,…