Aktualności

Nie lękaj się, zawsze jestem z tobą

Oto krótki fragment Listów Jeszuy – książki Jayema opisującej jego pierwsze spotkania i dialogi z Jeszuą.

Ale skąd mam wiedzieć, co jest rzeczywiście głosem Ducha,
a nie tylko bardziej subtelnym podszeptem ego?

Kiedy uwolnisz się od wszelkiej myśli o tym,
co jest twym dobrem,
kiedy uwolnisz się od wszelkiej myśli,
że Bogu nie można ufać –
albowiem czym jest opieranie się Duchowi, jak nie tym przekonaniem?
a zwłaszcza kiedy zapragniesz tylko pustki w sobie,
wówczas usłyszysz
głos Świętego.

Marc,
Przyszedłem ponieważ wołałeś.
I tak będzie z wszystkimi synami Boga,
trzymanymi w okowach własnych złudzeń,
którzy jednak czują, że zbawienie jest możliwe.
Żadne błaganie o zbawienie nie pozostanie bez Mej odpowiedzi.
Gdy opierasz się służbie swemu bratu,
to tym samym opierasz się własnemu zbawieniu.
Są one jednym i tym samym.
Zachęcam cię, byś podążał za głosem serca
i nie pokładał ufności w przekonaniach świata,
ale wyłącznie ufał światłu naszego Ojca,
który jest w tobie.
Tutaj leży to, za czym tęsknisz.
Tutaj leży twój ostateczny pokój.
Tutaj JAM JEST
i pragnę, by wszyscy synowie Boga
zamieszkali tam, gdzie JAM JEST.

Zaprawdę,
pokój jest tylko Miłością, która pragnie
dzielić się sama z siebie
i to jest światło,
które przyszło na świat.
Nadszedł czas, by świat to zrozumiał.
Jaka praca może być większa i bardziej wzniosła niż to?

Jakie zadanie może mieć większą wagę?
Umiłowany bracie, cóż może zaoferować świat, co byłoby choć odrobinę
tak cenne jak to?

„Szukajcie wpierw Królestwa”.
Marc, szukałeś
i znalazłeś.

Teraz jest czas dzielenia się,
by świat mógł zrozumieć Światło
i uwolnić się od ciemności.

Nie lękaj się,
albowiem zawsze jestem z tobą.
Dobrze o tym wiesz.
Żyj tym, co wiesz.

Copyright by Jayem
Tłumaczenie: Marek Konieczniak
www.DrogaMistrzostwa.pl