Aktualności

Ważne informacje o spotkaniu z Jayemem w Warszawie

Informujemy, że w związku z ogromnym zainteresowaniem spotkaniem z Jayemem w Warszawie 2 października, status spotkania zmieniliśmy z otwartego na zamknięte. Miejsce na sali zapewnione mają wszyscy ci, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w spotkaniu na adres info@drogamistrzostwa.pl oraz w odpowiedzi otrzymali maila z potwierdzeniem wpisania na listę uczestników. Przyjmujemy jedynie zgłoszenia indywidualne, nie będziemy przyjmować zgłoszeń grupowych i rezerwacji na kilka osób. Nie jest możliwe zgłoszenie się jedynie na jedną sesję.

W tym momencie lista podstawowa została zapełniona i otworzyliśmy listę rezerwową.

Jeśli okaże się, że któraś z już zapisanych osób nie może dotrzeć na spotkanie, prosimy o jak najszybszą informację, żebyśmy mogli zwolnione miejsce udostępnić kolejnej osobie.

Kochani, udział w spotkaniu z Jayemem jest bezpłatny i my jako organizatorzy nie pobieramy za nie żadnych opłat, jest to nasz dar serca, natomiast chcemy Was poinformować, że na miejscu spotkania będzie stała puszka i będzie można do niej wrzucić datki, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu sali oraz pobytu Jayema w Warszawie, a cała reszta zostanie mu przekazana jako nasz wspólny dar wdzięczności za to, co nam dał i daje. Serdecznie zapraszamy do hojności :).

2 października prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed czasem w celu dokonania rejestracji oraz zajęcia miejsc. Spotkanie rozpocznie się punktualnie o godzinie 10. Prosimy o  punktualność.

Spotkanie będzie rejestrowane w formie nagrania audio i wideo, a następnie może zostać przez nas upublicznione w internecie. Przychodząc na spotkanie, wyrażasz zgodę na pojawienie się na takim nagraniu.

Bardzo cieszymy się na nasze spotkanie!

Maria i Rafał