Aktualności

Rozmowa z Israelem Elijahem Joy

Warsztaty z Israelem Elijahem Joy w Warszawie w dniach 30.08-1.09.2019:
https://drogamistrzostwa.pl/warsztaty-z-israelem-warszawa-30-08-1-09-2019/

Świadectwa ludzi po warsztatach w Antoniowie w marcu 2019 r:
https://drogamistrzostwa.pl/israel-elijah-joy-swiadectwa-ludzi/

Information in English:
Workshop with Israel Elijah Joy in Warsaw, Poland, August 30st- September 1st, 2019
https://drogamistrzostwa.pl/workshop-with-israel-warsaw-2019/

Testimonials from the workshop held in Antoniów in March 2019:
https://drogamistrzostwa.pl/testimonials-about-israel-elijah-joy/