Aktualności

Shanti Christo

Wyrażenie Shanti Christo oznacza po prostu Pokój Chrystusa. W przesłaniu Drogi Mistrzostwa Jeszua używa tego terminu wielokrotnie, czasem odnosząc go do wibracji lub idei czy prawdy o nas wszystkich, a czasem odnosząc się konkretnie do Fundacji Shanti Christo, jaka została założona w latach dziewięćdziesiątych przez Jayema według instrukcji Jeszuy – organizacji, z której zresztą później, również pod wpływem Jeszuy, Jayem wystąpił.

Marek Konieczniak zdecydował się również użyć tej samej nazwy na określenie zakładanego przez siebie w 2018 r. polskiego wydawnictwa publikującego książki Drogi Mistrzostwa po polsku. Obecnie zmienił tę nazwę, używając polskiego odpowiednika. Wydawnictwo od tej pory będzie się więc nazywało Wydawnictwo Pokoju Chrystusa, a nie – jak do tej pory – Wydawnictwo Shanti Christo.

Temat jest dość szeroki, choć w Polsce mało znany. Jeżeli kogoś zainteresuje, podajemy poniżej linki, które Marek Konieczniak udostępnił na swojej stronie. Na końcu tego drugiego linku znajdziecie również linki do tekstów z przetłumaczonymi przez Marka i udostępnionymi na stronie Fundacji Shanti Christo wyrywkowymi fragmentami z Drogi Mistrzostwa i innych przekazów, w których Jeszua mówi między innymi o Shanti Christo: